aquaimpex
Nabídka produktů » Čistírny odpadních vod » Biorotorové čističky EKOL
Domovní čistírny odpadních vod typu EKOL (pro 8 - 200 obyvatel)

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) typu EKOL se používají pro čištění odpadních vod z rodinných domů, hotelů a motelů, firem, výrobních hal, zemědělských statků apod. ČOV EKOL jsou navrženy pro denní množství odpadních vod od 1,0 do 30,0 m3/den. Toto odpovídá použití pro 8 až 200 ekvivalentních obyvatel.

Technický popis:

ČOV EKOL pracuje na principu mechanicko - biologického aerobního čištění. Proces čištění probíhá uceleně v jednom uzavřeném kontejneru, který je příčkami rozdělen na tyto části:
 1. Usazovací prostor
 2. Biologické čištění
 3. Dosazovací prostor
1. V dvoukomorovém usazovacím prostoru
probíhá primární sedimentace nerozpuštěných látek a flotace lehkých částic na hladině. Zároveň část tohoto prostoru při dně je vyhrazena pro anaerobní stabilizaci kalu, jeho zahuštění a uskladnění. Účinnost primární sedimentace je okolo 30 % BSK5.

2. Biologické čištění probíhá v prostoru biorotoru – tzv. biozóně. Předčištěná odpadní voda přitéká do prostoru biologického čištění, kde je využito nové progresivní metody TF/SC. Tato metoda využívá kombinaci mikroorganismů ve vznosu a mikroorganismů přisedlých na ploše biologického kontaktoru. Tyto baktérie se ve svých účincích vzájemně doplňují. Tato kombinace různých baktérií umožňuje ČOV EKOL udržovat vysokou čistící účinnost i při hydraulickém a látkovém přetížení. Účinnost po biologickém čištění je okolo 92 % BSK5.

3. Ve vertikálním dosazovacím prostoru probíhá u dna sedimentace (a odtah kalu do biozóny) a zároveň odtok vyčištěné vody přes přepadový žlábek. Propojení u dna zajišťuje recirkulaci kalu. Přebytečný kal je odčerpáván pomocí kapsy na buku biorotoru do usazovacího prostoru. Přepadový žlábek je vybaven nornou stěnou a měrným přepadem (možnost měření množství vody). Žlábek je uzpůsoben pro odběr vzorků. Na přání zákazníka je možné nad žlábek osadit ultrasonickou sondu + zařízení na měření a archivaci průtoků.

Kalové hospodářství:

V usazovacím prostoru je uskladněn primární kal, přebytečný kal, a kalová voda. Kalová voda odtéká zpět do prostoru biozóny společně s přitékající vodou. V ČOV EKOL je zajištěno spojení mezi usazovacím prostorem, biozónou a dosazovacím prostorem. Také je zajištěna recirkulace aktivovaného kalu a odčerpání přebytečného kalu.

ČOV typu EKOL navržena a vyhovuje ČSN 756402 (Malé čistírny odpadních vod).

Výhody:
 • nízká hmotnost
 • nízká spotřeba el. energie
 • malé rozměry
 • 100 % vodotěsnost
 • dlouhá životnost
 • jednoduchá obsluha


Technická data ČOV EKOL

(ČOV je navržena pro: Q = 150 l / osobu / den, BSK5 = 60 g / osobu / den)

typ EKOL
EO
průtok
m3/den
BSK5
kg/den
délka
mm
šířka mm
výška mm *
vtok H
mm
odtok H
mm
objem
m3
motor
W
hmotnost kg
1
8
1,3
0,7
1500
2160
2000
1660
1390
4,0
120
650
2,5
15
2,5
1,3
2160
2000
2000
1560
1405
5,3
120
900
4
25
4,0
1,6
2500
2160
2500
2140
1890
9,4
120
1300
6
40
6,0
2,4
3000
2160
2500
2140
1890
11,4
120
1400
9
60
9,0
3,4
4000
2160
2500
2140
1890
15,4
180
1700
12
80
12,0
5,2
5000
2160
2500
2140
1890
19,4
180
1900
15
100
15,0
6,5
6000
2160
3020
2140
1890
22,6
250
2400
30
200
30,0
12,0
6000
4320
3020
2140
1890
45,0
2x250
2x2400

* Pozn.: nad nádrží ČOV je kryt biorotoru = + 200 mm.

Odtokové hodnoty:
 • BSK5 25 mg/l NL 30 mg/l
 • CHSK 90 mg/l NH4-N 10 mg/l
Uvedené hodnoty garantujeme při dodržení max. koncentrací odpadní vody na přítoku: 
 •  BSK5 = 400 mg/l 
 • CHSK = 800 mg/l.
Popis ČOV typu EKOLLegenda:
A - sedimentace
B - biorotor
C - aktivovaný kal
D - dosazovací prostor
E - uskladnění kalu