aquaimpex
Nabídka produktů » Nádrže » Podzemní nádrže
Podzemní nádrže

PLASTOVÉ NÁDRŽE HRANATÉ: PODZEMNÍ - pro obetonování, s víkem

Skladovací nádrže jsou určené ke skladování různých kapalin, agresivních látek a chemikálií, odpadních vod a fekálií, granulátů a produktů pro potravinářské účely. Nádrže jsou zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami.

Podzemní nádrže jsou nesamonosné a jsou určeny pro obetonování. Při betonáži je nutné udržovat výšku hladiny vody uvnitř nádrže o 0,5 m výše než výšku betonu okolo nádrže. Jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu a jsou standardně řešeny s plastovým víkem. Nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami. Jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.


Plastové nádrže hranaté - podzemní (pro obetonování) HPO

Označení
Čistý
objem
m3
Rozměry
Hmot.
kg
délka L
šířka B
výška H
mm
mm
mm
HPO 112
1,68
1160
1000
2160
240
HPO 212
3,36
2160
1000
2160
370
HPO 312
5,04
3160
1000
2160
490
HPO 412
6,72
4160
1000
2160
740
 
 
 
 
 
 
HPO 222
7,36
2160
2000
2160
550
HPO 223
11,04
2160
2000
3160
710
HPO 322
11,04
3160
2000
2160
710
HPO 323
16,56
3160
2000
3160
920
HPO 422
14,72
4160
2000
2160
880
HPO 423
22,08
4160
2000
3160
1130
HPO 522
18,40
5160
2000
2160
1050
HPO 523
27,60
5160
2000
3160
1350
HPO 622
22,08
6160
2000
2160
1220
HPO 623
33,12
6160
2000
3160
1560
HPO 722
25,76
7160
2000
2160
1390
HPO 723
38,64
7160
2000
3160
1760
 
 
 
 
 
 
HPO 3-2,5-2
14,04
3160
2500
2160
830
HPO 4-2,5-2
18,72
4160
2500
2160
1020
HPO 4-2,5-3
28,08
4160
2500
3160
1300
HPO 5-2,5-2
23,40
5160
2500
2160
1210
HPO 5-2,5-3
35,10
5160
2500
3160
1520
HPO 6-2,5-2
28,08
6160
2500
2160
1400
HPO 6-2,5-3
42,12
6160
2500
3160
1750
HPO 7-2,5-2
32,76
7160
2500
2160
1590
HPO 7-2,5-3
49,14
7160
2500
3160
1990

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TZÚS Praha.

Výhody:
 • nízká hmotnost
 • vysoká chemická odolnost
 • individuální rozměry dle potřeby
 • dlouhá životnost
 • 100 % těsnost
 • jednoduchá montáž a údržba


PLASTOVÉ NÁDRŽE HRANATÉ: PODZEMNÍ - samonosné, s víkem

Skladovací nádrže jsou určené ke skladování různých kapalin, agresivních látek a chemikálií, odpadních vod a fekálií, granulátů a produktů pro potravinářské účely. Nádrže jsou zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami.

Podzemní nádrže jsou samonosné a jsou určeny pro obsypaní zeminou. Osazení nádrží může být v zeleném pásu, mimo komunikaci, bez výskytu podzemní vody. Pro obsyp nádrží lze použít jemnou kamennou drť, jemný štěrk, nebo tříděnou zeminu (velikost zrn max. 10 mm). Jsou vyrobeny z konstrukčních prvků a desek z integrálního polypropylenu a jsou standardně řešeny s plastovým víkem. Plastové víko lze zasypat tříděnou zeminou. Únosnost víka je vypočtena na max. výšku zásypu 200 mm. Nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami. Jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.


Plastové nádrže hranaté - podzemní (samonosné) HPS

Označení
Čistý
objem
m3
Rozměry
Hmot.
kg
délka L
šířka B
výška H
mm
mm
mm
HPS 111
0,84
1160
1000
1160
160
HPS 211
1,68
2160
1000
1160
250
HPS 212
3,36
2160
1000
2160
410
HPS 311
2,52
3160
1000
1160
330
HPS 312
5,04
3160
1000
2160
550
HPS 411
3,36
4160
1000
1160
430
HPS 412
6,72
4160
1000
2160
710
HPS 511
4,20
5160
1000
1160
510
HPS 512
8,40
5160
1000
2160
860
HPS 611
5,04
6160
1000
1160
600
HPS 612
10,08
6160
1000
2160
1010
 
 
 
 
 
 
HPS 221
3,68
2160
2000
1160
400
HPS 222
7,36
2160
2000
2160
620
HPS 321
5,52
3160
2000
1160
550
HPS 322
11,04
3160
2000
2160
830
HPS 421
7,36
4160
2000
1160
700
HPS 422
14,72
4160
2000
2160
1050
HPS 521
9,20
5160
2000
1160
850
HPS 522
18,40
5160
2000
2160
1270
HPS 621
11,04
6160
2000
1160
1000
HPS 622
22,08
6160
2000
2160
1490
HPS 721
12,88
7160
2000
1160
1150
HPS 722
25,76
7160
2000
2160
1710

Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TZÚS Praha.

PLASTOVÉ NÁDRŽE VÁLCOVÉ: PODZEMNÍ - pro obetonování, s víkem

Nádrže válcové jsou uzavřené nádrže zhotoveny z polypropylenu. Jsou vyrobeny jako jeden celek, technologií svařování. Osazení se provádí vždy na podkladní betonovou desku s min. rovinatostí +/- 5 mm v obou směrech. V případě nutnosti větších objemů, lze nádrže vzájemně propojit do sestavy více nádrží.

Podzemní válcové nádrže jsou navrženy buď pro obetonování, nebo jako samonosné. Podzemní nádrže pro obetonování jsou určeny hlavně pro osazení do komunikací, nebo do parkovišť a do terénu s výskytem podzemní vody. Při betonáži je nutné udržovat výšku hladiny vody uvnitř nádrže o 0,5 m výše než výšku betonu okolo nádrže.

Podzemní nádrže samonosné jsou určeny hlavně pro osazení do zelených ploch (a bez výskytu podzemní vody). Nádrže je možno vyrobit jako zdravotně nezávadné umožňující styk s potravinami. Jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905. Nádrže jsou odzkoušeny a schváleny státní zkušebnou TZÚS Praha.

Nádrže válcové - podzemní, pro obetonování

Označení
Objem (m3)
Rozměry
Hmotnost
kg
průměr nádrže
výška
mm
mm
VPO - 3,5
3,46
1500
2040
200
VPO - 4
3,94
1600
2040
220
VPO - 5
5,00
1800
2040
250
VPO - 6
6,18
2000
2040
270
VPO - 7
7,15
2150
2040
310
VPO - 8
7,84
2250
2040
330
VPO - 9
8,93
2400
2040
350
VPO - 10
9,64
2250
2500
370

Válcové nádrže jsou vybaveny: víkem, pachotěsným poklopem a vstupním komínkem (Ø = 600 mm, H = 200 mm).

Nádrže válcové - podzemní, samonosné

Označení
Objem (m3)
Rozměry
Hmotnost
kg
průměr nádrže
výška
mm
mm
VPS – 1
1,0
1000
1300
120
VPS – 2
2,0
1400
1300
160
VPS – 3
3,0
1600
1500
220
VPS – 4
4,0
1900
1500
250
VPS – 5
5,0
1800
2000
270
VPS – 6
6,0
2000
2000
290
VPS – 7
7,0
2150
2000
310
VPS – 8
8,0
2300
2000
330
VPS – 9
9,0
2400
2000
350
VPS – 10
10,0
2550
2000
380

Válcové nádrže jsou vybaveny: víkem, pachotěsným poklopem a vstupním komínkem (Ø = 600 mm, H = 200 mm).

Výhody:
 • nízká hmotnost 
 • vysoká chemická odolnost 
 • individuální rozměry dle potřeby 
 • dlouhá životnost 
 • 100 % těsnost 
 • jednoduchá montáž a údržba