aquaimpex
Nabídka produktů » Odlučovače tuku a RL » Odlučovače typu ORES
Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek ORES jsou určeny k zachycení a odloučení volných ropných látek ze znečištěných odpadních vod ropnými látkami. Odlučovače ropných látek jsou konstruovány v souladu s požadavky (ČSN – Ochrana vody před ropnými látkami). Odlučovače jsou rozděleny dle způsobu montáže, průtoku, odvodněné plochy a účinnosti na několik typů.


Dělení dle způsobu montáže
  • ORES 2 B - osazen v pojízdných plochách - je nutno uložit na betonovou podložku a obetonovat, přikrýt železobetonovou deskou. prostupy libovolně hluboké.
  • ORES - pro osazení do zeleného pásu - s odnímatelným víkem v celém půdorysu, zákryt dřevěné fošny , rýhovaný plech nebo plastový záklop s prostupy 600x600 x 300 mm výška.
Dělení dle účinnosti
  • Základní provedení - ORES 2 S - sedimentační komora + koalescenční vložka + fíbroilový filtr pro NEL max. 4 mg/l
  • Provedení s jedním sorpčním filtrem - ORES 2 SF - sed.komora + koal. vložka + fíbroilový filtr + sorpční filtr - pro NEL max. 0,5 mg/l
  • Provedení s dvěma sorpčními filtry - ORES 2 S2F - sed. komora + koal. vložka + fíbroilový filtr + dva sorpční filtry pro NEL max. 0,2 mg/l
  • Provedení velkoprůtokové ORES VP - NEL 5mg/l
  • Provedení velkoprůtokové + sorpční filtr ORES VPS -NEL max. 0,2 mg/l
Dělení dle odvodněné plochy

Typ
Odvodněná plocha
Typ
Odvodněná plocha
ORES 2
165 m2
ORES 30
2490 m2
ORES 4
380 m2
ORES 45
3900 m2
ORES 6
510 m2
ORES 65
5900 m2
ORES 10
820 m2
ORES 85
7900 m2
ORES 15
1200 m2
ORES 120
10 900 m2
ORES 20
1650 m2
Větší plocha
Sestava více ORL

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK ORES

Typ NEL B,S-5mg/l BF,SF-0,5mg/l B2F,S2F-0,2mg/l
Řádové označení
L
B
H
Ho
Hv
F
G
DN
ORES 05
1000
700
1000
600
800
350
350
150
ORES 2
2160
1000
1340
1000
1120
500
500
150
ORES 4
2660
1000
1340
1000
1120
500
500
150
ORES 6
3160
1000
1580
1100
1300
500
750
200
ORES 10
4160
1500
1580
1100
1300
750
750
200
ORES 15
5160
1500
2080
1550
1750
750
750
250
ORES 20
5160
2000
2080
1550
1750
1000
1000
250
ORES 30
6160
2000
2080
1550
1750
1000
1000
250

ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK VELKOPRŮTOKOVÉ

Typ NEL 5mg/l
Řádové označení
L
B
H
Ho
Hv
F
G
DN
ORES 45 VP
4160
2000
2460
1700
1900
1000
1000
250
ORES 65 VP
5160
2000
2460
1700
1900
1000
1000
300
ORES 85 VP
6160
2000
2460
1700
1900
1000
1000
300
ORES 120 VP
7160
2000
2460
1700
1900
1000
1000
400

Typ NEL 0,2mg/l
Řádové označení
L
B
H
Ho
Hv
F
G
DN
ORES 45 VPS
2460
5160
2000
1600
1900
1000
1000
250
ORES 65 VPS
2460
6660
2000
1600
1900
1000
1000
300
ORES 85 VPS
2460
8320
2000
1600
1900
1000
1000
300
ORES 120 VPS
2460
9320
2000
1600
1900
1000
1000
400

Odlučovače ORES 85 VPS a ORES 120 VPS jsou vyrobeny ze dvou částí
ORES 85 VP + sorpční filtr o rozměru 2160 x 2000 x 2460 mm
ORES 120 VP + sorpční filtr o rozměru 2160 x 2000 x 2460 mm

L - délka odlučovače
Ho - výška odtoku
G - vzdálenost od kraje
B - šířka odlučovače
Hv - výška nátoku
DN - průměr potrubí
H - výška odlučovače 
F - vzdálenost nátoku od kraje